2012-07-31

Jaybird 2.2 - problemy w Linux

Biblioteki libjaybird22.so (Linux x86) oraz libjaybird22_64.so (Linux x64) z Jaybird 2.2.0 jest niepoprawna (brak libstdc++ oraz  libdl w tabeli symboli).

Powoduje to problemy gdy używany jest protokół natywny (jdbc:firebirdsql:native) lub wbudowany (jdbc:firebirdsql:embedded). Generowany jest błąd:
UnsatisfiedLinkError occurs in libjaybird22_x64.so undefined symbol: _ZTVN10__cxxabiv117__class_type_infoE.

Powyższy błąd nie występuje we wszystkich dystrybucjach systemu Linux.

Poprawna wersja biblioteki jest dołączona do http://tracker.firebirdsql.org/browse/JDBC-259.

Poprawiona wersja biblioteki będzie dostępna w następnym oficjalnym wydaniu Jaybird (data udostępnienia następnej wersji nie jest jeszcze znana).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz