2012-07-24

Python i Firebird

Programiści piszący aplikacje w języku Python i korzystający z bazy danych Firebird mogą się zastanawiać, który sterownik wykorzystać w swoich aplikacjach: FDB, kInterbasDB czy pyFirebirdSQL? Szybka odpowiedź, to FDB.

Różnice między kInterbasDB i FDB są opisane w »tym poście« (oraz w »tym artykule« po hiszpańsku). Natomiast sterownik pyFirebirdSQL jest napisany w języku Python. Może więc być używany bez konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych bibliotek dynamicznych. Można go więc używać w instalacjach, w których nie ma zainstalowanego klienta Firebird (na przykład w Android).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz