2012-08-31

Firebird w XAMPP?

XAMPP jest akronimem dla X (cross–platfrom), Apache, MySQL, PHP, Perl. Ten darmowy, wieloplatformowy, zintegrowany pakiet jest obecnie dostępny dla Windows, Linux, Sun oraz MacOS-X.

Jeżeli jesteś użytkownikiem tego pakietu i uważasz, że w skład pakietu powinien zostać zmieniony lub rozszerzony (na przykład powinien zawierać Firebird) to wypełnij tę ankietę.

Web2py 2.0.3

Web2py to środowisko o otwartym kodzie (open source), przeznaczone do tworzenia szybkich, skalowalnych, bezpiecznych, przenośnych, opar­tych na bazie danych aplikacji internetowych. Jest napisane w języku Python i w tym języku można rozszerzać jego możliwości.

Obecnie dostępna jest stabilna wersja 2.0.3 tego środowiska. Zawiera ona między innymi wsparcie dla nowego sterownika Firebird fdb 0.8.5. Prosty przykład użycia warstwy bazy danych (database access layer) jest »tutaj«.

2012-08-30

Lazarus 1.0

Wiele projektów typu open source cierpią na przypadłość wiecznej wersji alfa lub ewentualnie beta. Stosunkowo niewiele projektów osiąga na tyle stabilny poziom, żeby autorzy zdecydowali się nadać mu numer 1.0 lub wyższy. Do grona tych projektów, którym udało się osiągnąć wersję 1.0, dołączył Lazarus. Udostępniona została finalna wersja 1.0 tego środowiska.

Lazarus jest darmową nakładką graficzną na darmowy kompilator Free Pascal Compiler, o interfejsie wzorowanym na Delphi 7. Wśród wielu komponentów dostępnych w pakiecie znajdują się również komponenty umożliwiające pisanie programów współpracujących z Firebird.

Dostępne są wersje dla wielu różnych systemów operacyjnych i architektur. Między innymi dostępne są wersje dla Windows, Linux i MacOS-X. Lazarus i FreePascal zapewniają bardzo dużą przenośność projektów między różnymi systemami operacyjnymi i architekturami — na poziomie kodu źródłowego. 

Oprócz standardowych komponentów w Internecie można znaleźć sporo dodatkowych pakietów, które mogą być używane również w Lazarus. Coraz więcej programistów i firm wspiera ten produkt.

Więcej o Lazarus (oraz o Free Pascal Compiler)

2012-08-21

PHP Generator 12.8

SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu pozwalającego na generowanie wysokiej jakości skrypty PHP. Narzędzie, jak poprzednio, współpracuje z bazami danych Firebird, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, DB2, SQL Anywhere oraz MaxDB.

Nowa wersja programu udostępnia wiele nowych funkcji i rozszerzeń, w tym możliwość całkowitego dostosowania stron internetowych, rozszerzone widoki typu master–detail, wiele nowych schematów kolorów i inne usprawnienia. Pełna lista nowości opisana jest »tutaj«.

Program jest dostępny w dwóch edycjach: Freeware oraz Professional.

Więcej informacji o PHP Generator

IBExpert 2012.08.19

W nowej wersji programu zaimplementowano wiele rozszerzeń i usprawnień. Wśród nich są:
 1. Monitorowanie
  • wsparcie dla opcji log_sweep, zaimplementowanej w Firebird 2.5.2
  • w trybie tabelarycznym możliwość podglądu szczegółów każdego rekordu
 2. Formatowanie kodu
  • Dodane opcje
   • CRLF after UPDATE
   • Indent before table name
 3. Bloki zdarzeń
  • W tej wersji programu wprowadzono bloki zdarzeń. Pozwalają na reakcję na niektóre wydarzenia w programie IBExpert
  • Obecnie dostępne są następujące zdarzenia:
   • Before IBExpert starts
   • After IBExpert starts
   • Before connect to database
   • After database connected
   • Before disconnect from database
   • After database disconnected
   • Before metadata change
   • After metadatra change
  • Bloki zdarzeń są przechowywane w bazie danych użytkownika (User Database) i są dostępne jako standardowe bloki IBEBlocks w zakładce Blocks w DB Explorer.
Opis wszystkich nowości i zmian w kolejnych wersjach programu jest »tutaj«.

2012-08-16

Firebird w Go

Język programowania Go (lub golang) został opracowany przez pracowników firmy Google. Łączy w sobie łatwość pisania aplikacji, charakterystyczną dla języków dynamicznych, z wydajnością języków kompilowanych. Środowisko programowania jest typu open source. Wersje skompilowane dostępne są dla Linux, Windows, MacOS-X i innych systemów operacyjnych.

Dostępna jest pierwsza wersja pakietu umożliwiającego pisanie w Go programów korzystających z Firebird.

Uwaga! powyższy pakiet nie jest jeszcze kompletny.

2012-08-14

AnyDAC Summer 2012 6.0.1 dla Delphi

AnyDAC dla Delphi to uniwersalne komponenty dostępu do baz danych, przeznaczone dla Delphi (wersje 5.0 do XE2), C++ Builder (wersje 5.0 do XE2) oraz Free Pascal Compiler (wersje 32. i 64-bitowe dla Windows, Linux, MacOS i iOS). Pozwalają pisać programy korzystające z Firebird, InterBase, SQLite, MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL, MS Access, IBM DB2, Sybase SQL Anywhere, Informix, Advantage oraz dowolne bazy obsługiwane przez dbExpress lub ODBC.

Komponenty AnyDAC są bardzo wydajne. Działają dwa razy szybciej niż komponenty dbGo (ADO) i 25% szybciej niż komponenty dbExpress.

Wśród nowości w tej wersji są:

 • wsparcie dla emulatora iOS i urządzeń ARM
 • wsparcie dla FireMonkey
 • lokalne komponenty SQL
 • scentralizowane buforowane aktualizacje, z obsługą powiązań typu master–detail
Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Dla kupujących w sierpniu firma daje 25% upustu!

Więcej o AnyDAC

2012-08-13

Database Workbench 4.3

W tej wersji programu zaimplementowane zostało wyszukiwanie przyrostowe w tablicy wyników SQL oraz tabelach i widokach. Oprócz tego poprawiono kilka błędów. Szczegółowa lista zmian jest »tutaj«.

Program współpracuje z bazami danych: Firebird, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase SQL Anywhere, InterBase, MySQL i NexusDB.

Obecnie dostępna jest tylko dystrybucja Pro. Dystrybucja Lite tej wersji programu będzie dostępna nieco później.

2012-08-12

2012-08-10

Questor 7 - SQL Database Reporting

Questor 7 to nowy produkt, którego celem jest umożliwienie szybkiego i wygodnego tworzenia raportów z baz danych Firebird, InterBase, MySQL, MS SQL oraz Oracle. Raporty mogą być przeglądane przez niezależny program lub przez przeglądarkę Internetu. Dane mogą być prezentowane w postaci prostych list, tabel lub tabel przestawnych. Mogą to być proste dane lub może być dowolnie wiele poziomów relacji typu master-detail. Relacje typu master-detail mogą być realizowane albo po stronie serwera, albo po stronie klienta.

2012-08-09

Lazarus 1.0 Release Candidate

Dostępna jest wersja 1.0 Release Candidate programu Lazarus. Program zawiera między innymi wsparcie dla Firebird. Opis nowości jest »tutaj«.

FreePascal jest darmowym kompilatorem języka Pascal, dostępnym dla wielu różnych procesorów i systemów operacyjnych. Jednym z celów jego twórców jest zachowanie zgodności języka (na poziomie kodu źródłowego) z językiem zaimplementowanym w Delphi. Zawiera również zintegrowane środowisko programistyczne, działające w trybie znakowym, wzorowane na środowisku Turbo Pascal.

Lazarus jest darmowym graficznym środowiskiem programistycznym, będącym nakładką na FreePascal. Jest wzorowany na Delphi 7.

2012-08-05

FbConfig 2.0

Konfigurowanie parametrów serwera Firebird jest możliwe poprzez plik firebird.conf (oraz kilku innych plików tekstowych z rozszerzeniem „.conf”) Jest to plik tekstowy. Znajduje się w głównym folderze serwera Firebird. Każdy parametr jest poprzedzony obszernym komentarzem opisującym jego znaczenie i działanie. Do edycji konfiguracji można użyć dowolny edytor tekstowy.

Jeżeli ktoś nie lubi takiego sposobu konfigurowania programów, to może skorzystać z programu FbConfig. Kod źródłowy wersji 2.0, zawierający aktualizacje zgodności z Firebird 2.5, jest dostępny poprzez repozytorium github.com. Program można skompilować darmowym kompilatorem FreePascal lub Lazarus.

Program umożliwia wygodną edycję plików konfiguracyjnych firebird.conf oraz aliases.conf.

Uzupełnienie

Skompilowany program, gotowy do użycia, również jest dostępny.

2012-08-01

Hopper 1.0.3

Hopper jest debuggerem procedur składowanych dla Firebird, InterBase i MySQL.

W tej wersji programu poprawione zostały błędy parsowania (oraz ważna poprawka w wersji dla MySQL). Szczegółowe informacje są »tutaj«.