2012-08-21

IBExpert 2012.08.19

W nowej wersji programu zaimplementowano wiele rozszerzeń i usprawnień. Wśród nich są:
 1. Monitorowanie
  • wsparcie dla opcji log_sweep, zaimplementowanej w Firebird 2.5.2
  • w trybie tabelarycznym możliwość podglądu szczegółów każdego rekordu
 2. Formatowanie kodu
  • Dodane opcje
   • CRLF after UPDATE
   • Indent before table name
 3. Bloki zdarzeń
  • W tej wersji programu wprowadzono bloki zdarzeń. Pozwalają na reakcję na niektóre wydarzenia w programie IBExpert
  • Obecnie dostępne są następujące zdarzenia:
   • Before IBExpert starts
   • After IBExpert starts
   • Before connect to database
   • After database connected
   • Before disconnect from database
   • After database disconnected
   • Before metadata change
   • After metadatra change
  • Bloki zdarzeń są przechowywane w bazie danych użytkownika (User Database) i są dostępne jako standardowe bloki IBEBlocks w zakładce Blocks w DB Explorer.
Opis wszystkich nowości i zmian w kolejnych wersjach programu jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz