2012-08-09

Lazarus 1.0 Release Candidate

Dostępna jest wersja 1.0 Release Candidate programu Lazarus. Program zawiera między innymi wsparcie dla Firebird. Opis nowości jest »tutaj«.

FreePascal jest darmowym kompilatorem języka Pascal, dostępnym dla wielu różnych procesorów i systemów operacyjnych. Jednym z celów jego twórców jest zachowanie zgodności języka (na poziomie kodu źródłowego) z językiem zaimplementowanym w Delphi. Zawiera również zintegrowane środowisko programistyczne, działające w trybie znakowym, wzorowane na środowisku Turbo Pascal.

Lazarus jest darmowym graficznym środowiskiem programistycznym, będącym nakładką na FreePascal. Jest wzorowany na Delphi 7.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz