2012-08-21

PHP Generator 12.8

SQL Maestro Group udostępniła nową wersję programu pozwalającego na generowanie wysokiej jakości skrypty PHP. Narzędzie, jak poprzednio, współpracuje z bazami danych Firebird, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, SQLite, DB2, SQL Anywhere oraz MaxDB.

Nowa wersja programu udostępnia wiele nowych funkcji i rozszerzeń, w tym możliwość całkowitego dostosowania stron internetowych, rozszerzone widoki typu master–detail, wiele nowych schematów kolorów i inne usprawnienia. Pełna lista nowości opisana jest »tutaj«.

Program jest dostępny w dwóch edycjach: Freeware oraz Professional.

Więcej informacji o PHP Generator

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz