2012-08-10

Questor 7 - SQL Database Reporting

Questor 7 to nowy produkt, którego celem jest umożliwienie szybkiego i wygodnego tworzenia raportów z baz danych Firebird, InterBase, MySQL, MS SQL oraz Oracle. Raporty mogą być przeglądane przez niezależny program lub przez przeglądarkę Internetu. Dane mogą być prezentowane w postaci prostych list, tabel lub tabel przestawnych. Mogą to być proste dane lub może być dowolnie wiele poziomów relacji typu master-detail. Relacje typu master-detail mogą być realizowane albo po stronie serwera, albo po stronie klienta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz