2012-08-31

Web2py 2.0.3

Web2py to środowisko o otwartym kodzie (open source), przeznaczone do tworzenia szybkich, skalowalnych, bezpiecznych, przenośnych, opar­tych na bazie danych aplikacji internetowych. Jest napisane w języku Python i w tym języku można rozszerzać jego możliwości.

Obecnie dostępna jest stabilna wersja 2.0.3 tego środowiska. Zawiera ona między innymi wsparcie dla nowego sterownika Firebird fdb 0.8.5. Prosty przykład użycia warstwy bazy danych (database access layer) jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz