2012-09-24

Firebird w XAMPP - wyniki ankiety

Około miesiąc temu ogłoszona została ankieta dla użytkowników pakietu XAMPP. Jedno z pytań dotyczyło bazy danych, która zdaniem uczestników ankiety powinna być dostępna w ramach tego pakietu.

Dostępne są już wyniki tej ankiety. Wśród osób biorących udział w ankiecie największą popularnością cieszy się PostgreSQL. 29,5% respondentów zdecydowanie chce używać tę bazę danych, a 24,41% chętnie ją używa. Łącznie niemal 60% respondentów chętnie widziałoby tę bazę danych w pakiecie XAMPP.

Firebird w tej kategorii znalazł się na drugim miejscu. Ten serwer zdecydowanie chce używać 21,46% respondentów, a 8,97% chętnie by go używała. Łącznie nieco ponad 30% respondentów chętnie widziałoby Firebird w pakiecie XAMPP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz