2012-09-17

Poziom izolacji transakcji w PHP

W większości języków programowania poziom izolacji transakcji to Read Commited lub zbliżony. Natomiast PHP, jeżeli używa domyślnego poziomu izolacji transakcji, używa dużo bardziej restrykcyjnego poziomu. Artykuł opisujący tę sytuację oraz sposoby radzenia sobie z tym, zamieszczony jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz