2012-09-26

Sterownik DBD-Firebird 1.11

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla języka Perl. Zaimplementowano w nim wiele zmian oraz poprawiono błędy.

Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz