2012-10-29

Relacje z Konferencji Firebird 2012


W oficjalnym kanale YouTube serwera Firebird zamieszczone zostały filmowe zapisy prezentacji wygłoszonych podczas tej konferencji przez Dmitry Yemanova.

Database.NET 7.4

Database.NET to program do zarządzania dowolną bazą danych, dla której istnieje sterownik ADO.NET. W wersji 7.4 zostało zaimplementowane wiele nowych funkcji i usprawnień.
Więcej informacji o nowościach i usprawnieniach w programie jest »tutaj«.

2012-10-26

ADO.NET 3.0 oraz DDEX 3.0 dla Firebird

Nowe sterowniki zawierają korekty kilku błędów oraz dwa ważne usprawnienia:

ADO.NET
 1. Zmienione tryb izolacji
 2. Nowy program instalujący, aktualizujący machine.config
O trybach izolacji więcej można przeczytać »tutaj«. Obecnie ReadCommited i ReadUncommited są takie same i używają, między innymi, FbTransaction­Behavior.Rec­Version/­isc_­tpb_­rec_­version. To powinno lepiej odpowiadać domyślnemu działaniu, jakiego oczekują użytkownicy tego sterownika.

Nowy program instalujący obecnie nie tylko kopiuje wymagane pliki, ale również aktualizuje plik machine.config oraz domyślnie rejestruje pakiet w GAC. Dzięki temu po wykonaniu pełnego instalowania nie trzeba nic robić dodatkowo — pakiet jest gotowy do używania. Pozostałe zmiany można prześledzić »tutaj«.

DDEX

Dla DDEX również istnieje nowy program instalujący. Obecnie po zainstalowaniu sterownik DDEX jest w pełni zarejestrowany w Visual Studio i gotowy do używania. Nie ma potrzeby samodzielnego rejestrowania lub dołączania żadnych dodatkowych plików.

Prezentacja Jaybird

W trakcie Konferencji Firebird 2012 Mark Rotteveel przedstawił sterownika Jaybird — JDBC dla Firebird. Prezentację można obejrzeć »tutaj«.

SQuirreL SQL Client 3.4

SQuirreL SQL Client jest programem napisanym w języku Java. Jest to narzędzie do zarządzania dowolną bazą danych, dla której jest dostępny sterownik JDBC — taki jak JayBird dla Firebird.

Bieżąca wersja zawiera wiele rozszerzeń oraz poprawki błędów. Szczegóły: »tutaj«Nieco podobnym programem, ale korzystającym z platformy .NET, jest Database.NET.

IBX 1.0.2 dla Lazarus

Delphi przez wiele lat było jednym z najbardziej popularnych narzędzi dla programistów. Programiści wraz z Delphi zawsze dostawali również serwer InterBase. W Delphi zawsze było dostępne kilka zestawów komponentów umożliwiających do baz danych. Jednym z takich zestawów były komponenty InterBase Express (IBX) — zestaw komponentów dedykowanych do pisania programów współpracujących z InterBase.

W tych okolicznościach wielu programistów Delphi uczyło się obsługi serwerów SQL korzystając z InterBase. Wielu z nich decydowało się używać komponenty IBX. Z czasem wielu programistów Delphi przestało używać InterBase i zaczęło używać Firebird. Jednak wielu z nich nadal używa komponenty IBX. Oczywiście są dostępne komponenty lepsze od IBX, pełniej wykorzystujące możliwości Firebird, jednak dla wielu programistów komponenty IBX mają tę zaletę, że są dostępne w Delphi, są im dobrze znane i ich możliwości są wystarczające do ich potrzeb.

Od pewnego czasu wielu programistów Delphi zastanawia się, czy nadal używać Delphi. Jednych niepokoi przyszłość Delphi. Inni szukają narzędzia o większych możliwościach, na przykład pozwalającego tworzyć programy dla różnych systemów operacyjnych. Jednych z takich narzędzie jest Free Pascal Compiler oraz Lazarus (IDE dla FreePascal). To narzędzie ma wbudowane komponenty do obsługi baz Firebird. Jednak dla programistów migrujących do tego środowiska z Delphi, ważne jest, aby migracja odbyła się jak najmniejszym kosztem. Dla nich przeznaczony jest pakiet IBX for Lazarus (właściwie powinien się nazywać FBX).

2012-10-22

Kiedy zaczniesz używać Firebird 3?

Trwają prace nad wydaniem Firebird 3. Tymczasem w portalu Firebird News zamieszczona została ankieta badająca, od kiedy użytkownicy zamierzają zacząć używać następną wersję Firebird.

Ankieta jest w prawym bocznym panelu powyższego portalu.

2012-10-13

Lazarus 1.0.2

Niedawno informowaliśmy o udostępnieniu finalnej wersji 1.0 darmowego kompilatora Free Pascal Compiler oraz darmowego zintegrowanego środowiska programistycznego Lazarus (IDE dla Free Pascal Compiler). Oba narzędzia dostępne są dla wielu różnych systemów operacyjnych, nie tylko Windows, Linux i MacOS-X. Zapewniają dużą przenośność programów między wspieranymi systemami operacyjnymi — na poziomie kodu źródłowego.

Wśród wielu komponentów dostępnych w Free Pascal i Lazarus, są również komponenty przeznaczone do współpracy z bazami danych Firebird.

W bieżącym wydaniu Lazarus poprawione zostało wiele błędów. Pełna lista poprawek jest »tutaj«. Lazarus można pobrać »stąd«.

2012-10-11

FlameRobin 0.9.3 (dla Windows)

Program FlameRobin 0.9.3 (rev. 2243) jest dostępny (tylko dla Windows). Ta wersja programu używa oddzielnego wątku do nawiązania połączenia z bazą danych. Oznacza to, że dialog pokazujący postęp logowania może być przesuwany w inne miejsce oraz można przerwać proces logowania.

Najprościej można to przetestować próbując łączyć się z bazą danych na niedostępnym (lub nie istniejącym) serwerze. Dotychczas takie działanie całkowicie blokowało FlameRobin dopóki nie nastąpiło przekroczenie czasu połączenia.


FlameRobin jest programem dostępnym dla wielu systemów operacyjnych. Informacje o innych wersjach FlameRobin są »tutaj«.

Inny darmowy program do zarządzania bazami danych, dostępny dla wielu systemów operacyjnych, to »TurboBird«. Ten program nie wymaga środowiska Java do działania.

Jaybird - wyniki ankiety

Niedawno programiści rozwijający sterownik Jaybird ogłosili ankietę dla użytkowników tego sterownika. Celem ankiety było zebranie informacji o preferencjach użytkowników sterownika. Na tej podstawie będą określone priorytety twórców w zakresie dalszego rozwoju tego sterownika.

Wyniki ankiety można przejrzeć »tutaj«.

2012-10-09

FB Trace Manager 2.6

Firma Upscene Productions oferuje nową wersję programu do monitorowania serwerów Firebird. Cechy nowej wersji programu to:
 • dodane wsparcie dla reguł przetwarzania zdarzeń serwera,
 • wielowierszowe opisy sesji serewra/bazy danych/projektu/śledzenia,
 • poprawione błędy i drobne ulepszenia.
Więcej informacji jest na stronie produktu.

2012-10-08

FDB 0.9.1

Zdarza się, że pomimo intensywnych testów, niektóre błędy zostają ujawnione dopiero po udostępnieniu aplikacji użytkownikom. Taka przygoda przydarzyła się autorom sterownika FDB dla Python.

W tej wersji poprawiono współpracę z Python 3.x.

Dokumentacja obecnie jest aktualizowana codziennie — na podstawie informacji zapisanych w repozytorium.

2012-10-06

FDB 0.9

Sterownik FDB dla Python powoli zbliża się do wersji 1.0. Właśnie udostępniono wersję 0.9. Cechy tego wydania to:

 • dokumentacja — dostępna w formacie Sphinx autodoc oraz HTML
 • gruntownie przebudowane Services API
 • poprawione wiele błędów
 • różne optymalizacje kodu
 • zoptymalizowany graf powiązań obiektów
 • wiele nowych testów.
W następnej wersji (1.0) planowane jest wsparcie dla tablic Firebird.

Przy okazji udostępnienie tej wersji sterownika rozwiązało jeden z problemów w web2py.

2012-10-05

TurboBird 0.9.4

TurboBird to niewielki, darmowy program do administrowania bazami danych Firebird. Program jest dostępny w wersjach dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS. Program rozwija się systematycznie. Co kilka miesięcy jest udostępniana nowa wersja programu, zawierająca większe lub mniejsze usprawnienia lub rozszerzenia. W tej wersji zaimplementowane zostały usprawnienia w funkcji zakładania nowej tabeli w bazie danych.

Dostępne są wersje skompilowane dla poszczególnych systemów operacyjnych. Można również pobrać kod źródłowy programu.

Program jest kompilowany przy pomocy darmowego kompilatora FreePascal (i środowiska programistycznego Lazarus). Nie są wykorzystywane żadne dodatkowe pakiety lub komponenty, a tylko standardowe komponenty FreePascal.

2012-10-01

Jaybird 2.2.1

Ta wersja sterownika JDBC dla Firebird zawiera korekty kilku błędów. Można pobrać różne pakiety — w zależności od używanej wersji Javy. Pełna lista poprawionych błędów jest »tutaj«