2012-10-26

ADO.NET 3.0 oraz DDEX 3.0 dla Firebird

Nowe sterowniki zawierają korekty kilku błędów oraz dwa ważne usprawnienia:

ADO.NET
  1. Zmienione tryb izolacji
  2. Nowy program instalujący, aktualizujący machine.config
O trybach izolacji więcej można przeczytać »tutaj«. Obecnie ReadCommited i ReadUncommited są takie same i używają, między innymi, FbTransaction­Behavior.Rec­Version/­isc_­tpb_­rec_­version. To powinno lepiej odpowiadać domyślnemu działaniu, jakiego oczekują użytkownicy tego sterownika.

Nowy program instalujący obecnie nie tylko kopiuje wymagane pliki, ale również aktualizuje plik machine.config oraz domyślnie rejestruje pakiet w GAC. Dzięki temu po wykonaniu pełnego instalowania nie trzeba nic robić dodatkowo — pakiet jest gotowy do używania. Pozostałe zmiany można prześledzić »tutaj«.

DDEX

Dla DDEX również istnieje nowy program instalujący. Obecnie po zainstalowaniu sterownik DDEX jest w pełni zarejestrowany w Visual Studio i gotowy do używania. Nie ma potrzeby samodzielnego rejestrowania lub dołączania żadnych dodatkowych plików.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz