2012-10-26

IBX 1.0.2 dla Lazarus

Delphi przez wiele lat było jednym z najbardziej popularnych narzędzi dla programistów. Programiści wraz z Delphi zawsze dostawali również serwer InterBase. W Delphi zawsze było dostępne kilka zestawów komponentów umożliwiających do baz danych. Jednym z takich zestawów były komponenty InterBase Express (IBX) — zestaw komponentów dedykowanych do pisania programów współpracujących z InterBase.

W tych okolicznościach wielu programistów Delphi uczyło się obsługi serwerów SQL korzystając z InterBase. Wielu z nich decydowało się używać komponenty IBX. Z czasem wielu programistów Delphi przestało używać InterBase i zaczęło używać Firebird. Jednak wielu z nich nadal używa komponenty IBX. Oczywiście są dostępne komponenty lepsze od IBX, pełniej wykorzystujące możliwości Firebird, jednak dla wielu programistów komponenty IBX mają tę zaletę, że są dostępne w Delphi, są im dobrze znane i ich możliwości są wystarczające do ich potrzeb.

Od pewnego czasu wielu programistów Delphi zastanawia się, czy nadal używać Delphi. Jednych niepokoi przyszłość Delphi. Inni szukają narzędzia o większych możliwościach, na przykład pozwalającego tworzyć programy dla różnych systemów operacyjnych. Jednych z takich narzędzie jest Free Pascal Compiler oraz Lazarus (IDE dla FreePascal). To narzędzie ma wbudowane komponenty do obsługi baz Firebird. Jednak dla programistów migrujących do tego środowiska z Delphi, ważne jest, aby migracja odbyła się jak najmniejszym kosztem. Dla nich przeznaczony jest pakiet IBX for Lazarus (właściwie powinien się nazywać FBX).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz