2012-10-05

TurboBird 0.9.4

TurboBird to niewielki, darmowy program do administrowania bazami danych Firebird. Program jest dostępny w wersjach dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS. Program rozwija się systematycznie. Co kilka miesięcy jest udostępniana nowa wersja programu, zawierająca większe lub mniejsze usprawnienia lub rozszerzenia. W tej wersji zaimplementowane zostały usprawnienia w funkcji zakładania nowej tabeli w bazie danych.

Dostępne są wersje skompilowane dla poszczególnych systemów operacyjnych. Można również pobrać kod źródłowy programu.

Program jest kompilowany przy pomocy darmowego kompilatora FreePascal (i środowiska programistycznego Lazarus). Nie są wykorzystywane żadne dodatkowe pakiety lub komponenty, a tylko standardowe komponenty FreePascal.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz