2012-11-10

FBClone 2.2.1

Ta wersja programu zawiera więcej niż tylko poprawki błędów.

  • Program może normalizować bazę danych z różnorodnym kodowaniami tekstów (flagi „-ics” i „ko” w połączeniu z „-tc UTF8”.
  • Wspiera użycie domen w definicjach parametrów, a także NOT NULL, TYPE OF i COLLATE.
  • Zmieniona kolejność tworzenia kluczy UNIQUE, FOREIGN oraz VIEW TRG, TABLE TRG — zgodnie z sugestiami użytkowników.
Program można używać w trybie znakowym, wskazując źródłową i docelową bazę danych:
fbclone source employee.fdb target new_db.fdb user sysdba password *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz