2012-11-14

Firebird 2.5.2 dla Debian

W repozytorium Git są dostępne kody źródłowe pakietów Firebird 2.5.2 dla systemu operacyjnego Debian.
sudo su
apt-get git-core devscripts
apt-get build-dep firebird2.5
git clone http://anonscm.debian.org/git/pkg-firebird/2.5.git
cd 2.5
git-buildpackage
Rozwój systemu Debian jest obecnie zamrożony ponieważ przy­gotowywane jest kolejne wydanie tego systemu. Jeżeli twórcy Debiana zgodzą się na zrobienie wyjątku, to Firebird 2.5.2 będzie dostępny już w Debian wheezy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz