2012-11-07

Firebird 2.5.2

We właśnie udostępnionej wersji Firebird 2.5.2 zostało poprawione kilka błędów oraz zaimplementowane kilka usprawnień. Pełna lista zmian opisana jest w dokumencie Release Notes.

Użytkownicy migrujący do tej wersji powinni przy pomocy programu gbak zrobić kopię bazy danych, a następnie z tej kopii odbudować nową bazę danych. Dotyczy to szczególnie użytkowników Firebird 2.5.1. Szczegółowe wyjaśnienia są w Release Notes.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz