2012-11-05

Node-firebird 0.1.0

Node — asynchroniczny sterownik Javascript dla Firebird. W bieżącej wersji zaimplementowane zostało wiele gruntownych zmian. API zostało gruntownie zmienione pod kątem typowych działań wykonywanych przy pomocy tego sterownika. W szczególności zmieniona została obsługa błędów.

Szczegóły w pliku »readme«.

Sterownik można zainstalować lub zaktualizować »stąd«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz