2012-11-07

Zdarzenia Firebird

Programiści korzystający z Firebird mogą wykorzystać zdarzenia Firebird do informowania użytkowników o zmianach danych w bazie danych. W »tym artykule« autor omawia ograniczenia zdarzeń Firebird i analizuje możliwe rozwiązania w przypadku warstwy pośredniej ukierunkowanej na komunikaty.

Druga część artykułu jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz