2013-12-17

Firebird w Debian

Projekt Debian ogłosił trzecią aktualizację do stabilnej dystrybucji Debian 7 (nazwa kodowa: wheezy). Ta aktualizacja zawiera głównie poprawki bezpieczeństwa do stabilnego wydania. Zawiera również poprawki bezpieczeństwa serwera Firebird i zawiera najnowszą wersję Firebird 2.5. 

Więcej informacji o zmianach jest »tutaj«.

Firebird w Sqitch

Squitch to program do zarządzania zmianami w bazie danych.

Ștefan Suciu opracował łatę umożliwiającą zarządzanie zmianami w bazach danych Firebird.

2013-12-16

IBProvider 3.18

Od tej wersji sterownika OLEDB dla Firebird i InterBase możliwa jest wygodniejsza paca z Linked Server MSSQL 2012. Ta wersja sterownika została skompilowana przy pomocy Visual Studio 2012.

Został również zaktualizowany artykuł o konfigurowaniu i używaniu linked MSSQL server oraz zaktualizowane instalatory MSI.

2013-12-10

pyfirebirdsql 0.8.1

W tej wersji sterownika zostały zaimplementowane między innymi następujące zmiany:

 • refaktoryzacja
 • korekty błędów
 • wsparcie dla typu boolean (Firebird 3)
 • wsparcie dla instrukcji INSERT ... RETURNING ...

Jaybird 2.2.4

W tej wersji sterownika JDBC poprawiono szereg błędów. Lista korekt jest »tutaj«. Notatki do tego wydania (Relase Notes) są »tutaj«. Modyfikacje wpłynęły na działanie metod:
 • getPrimaryKeys
 • getBestRowIdentifier
 • getImportedKeys
 • getExportedKeys
 • getCrossReference
W ramach tych zmian obecnie getIndexInfo obsługuje nazwy o błędnych wielkościach liter nieco inaczej niż dotychczas.

W przyszłości sterownik w wersji 3.0 jeszcze bardziej zmieni i ograniczy dopasowanie wzorców i wielkości liter w metodach działających na metadanych.

2013-11-18

ADO.NET provider 4.0

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla platformy ADO.NET. Można go pobrać z NuGet (również wersja Entity Framework 6), ze strony FirebirdSQL.org lub z SourceForge.

W tej wersji został poprawiony błąd w kodzie puli połączeń (dotychczas nie zauważony przez żadnego użytkownika). Jego konsekwencją była potrzeba gruntownego przebudowania odpowiedniego kodu. Nowy kod jest klarowniejszy i wydajniejszy.

Wsparcie dla platformy .NET 3.5 od tej wersji zostało usunięte. Sterownik wymaga co najmniej .NET 4.0. Jeżeli wymagane jest użycie starszej wersji platformy .NET, to należy użyć starszą wersję sterownika.

2013-11-13

Wsparcie dla Firebird w Django

Kilka dni po wydaniu Django 1.6, sterownik django-firebird jest w fazie Beta 1. Należy pamiętać, że domyślnym sterownikiem jest fdb.

Firebird 2.5.2 Update 1 dla Ubuntu

»Tutaj« jest stabilna wersja Firebird 2.5.2 Update 1 dla systemu operacyjnego Ubuntu — dla wszystkich wspieranych wersji Ubuntu. Zaimplementowano w niej poprawki bezpieczeństwa oraz wiele poprawek przeniesionych z Firebird dla Debian.

Wsparcie dla Ubuntu hardy (śmiała czapla) oraz oneiric (oniryczny ocelot) zostało usunięte.

Firebird dla iOS - stan prac

Paul Beach w swoim blogu opublikował informację o aktualnym stanie prac nad Firebird dla systemu operacyjnego iOS. W skrócie: można już pobrać wersję Firebird Embedded dla systemu iOS.

2013-10-28

FB TraceManager 3.0.2

Ta wersja programu przedstawia w czytelny sposób informacje o module odśmiecania pamięci Firebird (Firebird Garbage Collection).

Więcej informacji jest »tutaj«.

Database Workbench 4.4.2

Nowa wersja programu Database Workbench zawiera korekty błędów zgłoszonych przez użytkowników programu. Szczegółowa lista korekt jest »tutaj«.

Darmowa licencja Lite będzie dostępna w późniejszym terminie.

2013-10-19

Database Workbench 4.4.1 Lite

Firma Upscene Productions udostępniła darmową wersję Lite programu Database Workbench. Płatna wersja Pro pozwala zarządzać bazami danych:

 • Borland InterBase (wersje 6.x do XE)
 • Firebird (wersje 1.x, 2.x)
 • MS SQL Server/MSDE (wersje 7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express)
 • MySQL (wersje 4.x i 5.x)
 • Oracle Database (wersje 8i, 9o, 10g i 11g)
 • Sybase SQL Anywhere (wersje 9, 10, 11 i 12)
 • NexusDB (od wersji 3.0)
Darmowa wersja Lite jest dostępna dla:
 • InterBase
 • Firebird
 • MySQL

2013-10-09

Firebird Embedded w MacOS

Paul Beach w swoim blogu opublikował artykuł, w którym zamieścił nowe informacje o możliwości uzyskania Firebird Embedded w wersji dla systemu operacyjnego MacOS.

Hopper 1.4

Hopper to debugger procedur składowanych i wyzwalaczy, dostępny dla Firebird, InterBase oraz MySQL.

W tej wersji programu poprawione zostało kilka błędów oraz zaimplementowano kilka usprawnień..

Firebird dla NixOS

NixOS to dystrybucja systemu operacyjnego bazująca na Nix. Dzięki temu możliwe są aktualizacje wybranych pakietów z gwarancją, że nie spowoduje to problemów w innych pakietach. Możliwy jest też powrót do poprzednich wersji pakietów. Ponadto łatwo można odtworzyć wybraną konfigurację na innym komputerze.

Kod źródłowy pakietu dla Firebird jest »tutaj«.

2013-10-06

Sterownik ADO.NET 3.2 dla Firebird

Tę wersję sterownika można pobrać z NuGet (wersja zgodna z Entity Framework 6), z podstrony FirebirdSQL lub bezpośrednio.

Najważniejsze nowości to:
 • wsparcie dla NBackup
 • integrated security działa również w systemach 64-bitowych
Pełna lista zmian w tej wersji sterownika dostępna jest »tutaj«.

2013-09-28

Firebird w Android oraz iOS

Rozpoczęły się prace nad udostępnieniem wersji Firebird dla systemów operacyjnych Android oraz iOS. Jednak obecnie zespół twórców serwera skupiony jest na realizacji Firebird 3.0. Niemniej jednak są pewne możliwości korzystania z Firebird w tych systemach.

Marius Popa, znany jako Mariuz, w swoim blogu opublikował artykuł, w którym opisał, jak można skompilować klienta Firebird dla systemu operacyjnego Android (arm).

Paul Beach w swoim blogu opublikował artykuł o swoich doświadczeniach z kompilacją serwera Firebird dla systemu iOS.

Osoby zainteresowane wsparciem prac nad wersjami Firebird dla tych systemów operacyjnych proszone są o kontakt z zespołem twórców Firebird.

LazSQLX 4.0

LazSQLX to niewielki, wieloplatformowy program zbudowany całkowicie przy pomocy Lazarus FPC. Program wspomaga zarządzanie bazami danych MS SQL, Oracle, MySQL, SQLite oraz Firebird.

W tej wersji programu dodano wsparcie dla Firebird.

2013-08-31

FBDataGuard 2.8

FBDataGuard to narzędzie monitorujące działanie baz danych Firebird i zapobiegające uszkodzeniu bazy danych. Najnowsza wersja programu zawiera usprawnienia stabilności działania, korekty drobnych błędów, ulepszone wsparcie SSL oraz wsparcie dla serwerów SMTP.

Dla firm tworzących oprogramowanie bazujące na Firebird i potrzebujących chronić wiele instalacji producent programu oferuje specjalną licencję.

DBD-Firebird 1.12

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla Perl. Zmiany w tej wersji (oraz w wersjach wcześniejszych) są »tutaj«.

2013-08-12

Database .NET 9.0

Database.NET jest stosunkowo prostym programem o całkiem sporych możliwościach. Program służy do zarządzania różnymi bazami danych. Pozwala przeglądać obiekty baz danych, projektować tabele, modyfikować dane, eksportować dane i wykonywać instrukcje SQL.

Program rozwija się systematycznie. Co pewien czas dostępna jest kolejna wersja programu. Wśród nowości w tej wersji programu są:
Pełna lista nowości i zmian jest »tutaj«.

2013-08-07

Statystyka używania Firebird

Paul Beach przeanalizował statystyki instalowania serwera Firebird. Analiza dotyczy okresu od 4 IV 2011 r. do 31 VII 2013 r. W tym okresie Firebird był instalowany 1 584 731 razy.

Wśród krajów, w których Firebird był najczęściej instalowany, są między innymi:
 1. Brazylia — 555 483 razy
 2. Rosja — 160 982 razy
 3. Turcja — 104 448 razy
 4. Polska — 75 960 razy
 5. Niemcy — 65 597 razy
W Europie Firebird był instalowany łącznie 599 677 razy.

Cały artykuł jest »tutaj«.

2013-07-17

Database Workbench 4.4 Lite

To wydanie programu Database Workbench zawiera nowe funkcje oraz poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników. Obecnie dostępna jest również darmowa wersja Lite programu.

Więcej informacji o programie jest »tutaj«. Pełna lista zmian w wersji 4.4 jest »tutaj«.

Wydanie Lite jest dostępna dla Firebird, InterBase oraz MySQL. Wersja płatna obsługuje również MS SQL, Oracle Database, Sybase SQL Anywhere oraz NexusDB.

Firebird ODBC 2.0.2

W tej wersji sterownika poprawione zostały błędy. Lista poprawek jest »tutaj«.

SQLAlchemy 0.8.2

Program w tej wersji zawiera udostępnia szereg korekt błędów oraz nowe funkcje oraz oraz udoskonalenia niektórych nowych funkcji zaimplementowanych w wersji 0.8.

Lista poprawionych błędów, związanych z Firebird, jest »tutaj«.

2013-07-16

2013-06-29

Plany rozwoju Firebird

W czerwcu zostały zaktualizowane plany rozwoju Firebird. Wynika z nich, że Firebird 2.0 i starsze wersje nie są już wspierane i nie będą rozwijane.

Firebird 2.1

Aktualnie dostępna jest wersja 2.1.5. Wersja 2.1.6 przewidywana jest na IV kwartał tego roku.

Firebird 2.5

Firebird 2.5 to najnowsza stabilna wersja serwera. Obecnie dostępna jest wersja 2.5.2. Wersja 2.5.3 przewidywana jest na III kwartał tego roku.

Firebird 3.0

To nowa wersja Firebird. Prace nad nią trwają już dość długo. Wśród nowości planowanych w tej wersji są między innymi:
 • nowy podsystem weryfikowania użytkowników oraz nowy podsystem konfigurowania
 • skalowalny, wielowątkowy silnik bazy danych, wykorzystujący systemy wieloprocesorowe, ze współdzieloną pamięcią podręczną
 • nowe tabele systemowe i tabele monitorujące
 • możliwość pisania procedur składowanych i funkcji w różnych językach (Java, C++ itd.)
 • przebudowany optymalizator oraz nowe metody dostępu do danych
 • rozszerzenia zabezpieczeń
 • różne rozszerzenia SQL
Lista cech, które będą zaimplementowane w Firebird 3.0, nie jest jeszcze zamknięta. Każdy może głosować, jakie cechy nowej wersji Firebird uważa za istotne do zaimplementowania.

Niestabilna wersja Firebird 3.0 jest już dostępna. Wersja Alpha 1 planowana jest na 2013 rok.

2013-06-24

FDB 1.4

Nowa wersja sterownika Firebird dla Python oferuje nowe możliwości. Zawarto w nim nowe cechy, usprawniono dotychczasowe funkcje oraz poprawiono błędy. Pełna lista zmian jest »tutaj«.

2013-06-20

The Firebird Book w Amazon

Biblia użytkowników Firebird, The Firebird Book, składa się obecnie z trzech tomów:

 1. Firebird Fundamentals czyli podstawy Firebird
 2. Developing with Firebird Data czyli programowanie z Firebird
 3. Administering Firebird Servers & Databases czyli administrowanie serwerami i bazami danych Firebird.
Obecnie wszystkie trzy tomy można kupić również w internetowe księgarni Amazon.

2013-06-11

Database .NET 8.6

Database.NET jest stosunkowo prostym programem o całkiem sporych możliwościach. Program służy do zarządzania różnymi bazami danych. Pozwala przeglądać obiekty baz danych, projektować tabele, modyfikować dane, eksportować dane i wykonywać instrukcje SQL.

Nowości tej wersji programu to:
Pełna lista zmian jest »tutaj«.

Program korzysta z platformy .NET 4.0. Może działać w Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7, 8, 2013 — w architekturze 32- i 64-bitowej.

FDB 1.3

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla Python. Lista zmian jest »tutaj«.

Hopper 1.3

W tej wersji programu poprawione zostały błędy. Opis poprawek jest »tutaj«.

Bezpieczne kopiowanie bazy danych

Jak wiadomo, do wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych należy używać dedykowanych narzędzi, takich jak standardowy program GBAK lub — w nowszych wersjach — nBackup. Zdarza się jednak czasem, że zależy nam na użyciu innych narzędzi. Jak wtedy postępować?

Do niedawna, do Firebird 2.0, jedynym bezpiecznym sposobem było upewnienie się, że wszyscy użytkownicy wylogowali się z kopiowanej bazy danych oraz zapewnienie, aby nikt nie mógł połączyć się z bazą danych podczas jej kopiowania.

Paul Beach w swoim blogu opisał metodę bezpiecznego kopiowania bazy danych, nie wymagającą wylogowywania użytkowników.

2013-06-10

Advanced Data Generator 3

Upscene Productions udostępnia nową wersję programu Advanced Data Generator — narzędzie do generowania danych testowych. Wraz z programem dostępna jest biblioteka rzeczywistych danych (pochodzących z rzeczywistych zastosowań).

Program może generować dane bezpośrednio w bazie danych lub tworzyć skrypty SQL, lub pliki CSV.

Nowe cechy tej wersji programu to:

 • pełne wsparcie dla Unicode
 • możliwość użycia zewnętrznych baz danych jako źródła danych
 • nowe typy szablonów
 • znacznie ulepszona dokumentacja
Program jest dostępny w czterech wersjach:
 • Pro: wsparcie dla ADO i ODBC
 • Firebird
 • InterBase
 • MySQL

2013-04-24

CopyCat 3.04

CopyCat to zestaw komponentów dla Delphi oraz C++ Builder, rozwijanuych od 2004 roku, zawierające silnik replikacji dla baz danych Firebird, InterBase, MS SQL, MySQL oraz SQLite. Kod zbudowany na bazie tych komponentów może obsługiwać replikację między dowolnymi z tych baz danych oraz różne systemy przesyłania danych (takimi jak bezpośrednie połączenie z bazami danych, XMLRPT, RTC), na różnych platformach (Delphi dla Windows w przypadku klienta, Delphi, Java, PHP [tylko MySQL], Objective-C dla iOS (tylko SQLite).

Database Workmench 4.4

Ta wersja programu zawiera niewielkie nowe funkcje, rozszerzenia i poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników. Wśród zmian są między innymi usprawniony debugger procedur składowanych oraz usprawnione wsparcie dla Unicode. 

Pełna lista nowości i zmian jest »tutaj«.

Darmowa wersja Lite będzie dostępna w późniejszym terminie.

2013-04-16

IBPReplicator 4.1.3

IBReplicator to program do replikowania baz danych Firebird, InterBase i Oracle. W wersji 4.1.3 nie zaimplementowano żadnych nowych funkcji. Zostały tylko poprawione błędy.

2013-04-10

Dokumentacja isql zaktualizowana

Opis programu isql został znacząco uzupełniony i uporządkowany. Jest dostępny w formacie HTML oraz w formacie PDF. Jeżeli Twoja przeglądarka Internetu wyświetla starszą wersję tego opisu (aktualna dokumentacja jest w wersji 0.5), to przeczyść pamięć podręczną przeglądarki. Opis tej czynności (po angielsku) jest »tutaj«.

2013-04-08

Database .NET 8.2

Database .NET to stosunkowo prosty program do zarządzania bazami danych. Umożliwia przeglądanie obiektów, projektowanie tabel, eksportowanie danych i wykonywanie instrukcji SQL przy pomocy intuicyjnego interfejsu. Program jest dostępny za darmo. Jest wygodny, nie wymaga instalowania (wszystko jest w jednym pliku programu). Działa we wszystkich wersjach Windows od Windows XP po najnowsze wersje tego systemu operacyjnego.

Wśród nowości w tej wersji programu są między innymi:
 • dodane wsparcie dla typów danych zdefiniowanych przez użytkownika (domains)
 • dodana funkcja przejścia do wiersza o wskazanym numerze
 • możliwość zdefiniowana liczby wierszy dla klauzuli TOP <n>
 • edytor XML
 • i wiele innych

2013-04-07

Poprawki i testowanie Django 1.5.x

W sterowniku Django dla Firebird zostało zaimplementowane kilka poprawek związanych z Python 3. Teraz poszukiwani są testerzy mogący sprawdzić działanie sterownika w Python 3 i zgłosić ewentualne błędy.

Należy zwrócić uwagę, że te poprawki dostępne są tylko poprzez repozytorium github i nie są jeszcze dostępne w PyPi.

2013-04-06

IBObjects 4.9.14 Build 55

IBObjects to znany wśród programistów Delphi zestaw komponentów przeznaczony i zoptymalizowany pod kątem używania baz danych Firebird. Jason Wharton, autor tych komponentów, ogłosił dostępność nowego wydania komponentów w wersji 4.x. W tym wydaniu zaimplementowane zostało kilka poprawek, które pierwotnie były wykonane w komponentach w wersji 5.0.2.

Notatki do komponentów w wersji 4.x są »tutaj«.

2013-04-03

2013-03-30

SOCI 3.2

SOCI to biblioteka dostępu do baz danych typu Open Source, przeznaczona dla języka C++.  Celem twórców biblioteki jest umożliwienie używania SQL w kodzie C++ w sposób jak najbardziej naturalny i intuicyjny.

Biblioteka zawiera wsparcie kilku różnych baz danych, w tym Firebird.

The Firebird Book

Znana książka o Firebird, „The Firebird Book: a Reference for Database Developers - Edition II” obecnie jest dostępna następująco:

2013-03-27

Poprawki bezpieczeństwa dla Firebird 2.5.2 oraz 2.1.5

W marcu 2013. roku odkryto błąd w serwerach Firebird, umożliwiający przepełnienie bufora. W efekcie mogło to umożliwić wykonywanie poleceń na prawach użytkownika użytego do uruchomienia serwera Firebird. Poprawki są dostępne dla Firebird 2.5.2 oraz Firebird 2.1.5. Nie zawierają one żadnych innych zmian, oprócz korekty tego błędu.

IBReplicator 4.1.2

Ta wersja programu zawiera korekty dwóch błędów:

 1. Awaria automatycznego rozwiązywania konfliktów w tabelach InterBase/Firebird zawierających pola BLOG
 2. Poprawiona synchronizacja tabel bez pól danych.
Pełna historia zmian w programie jest »tutaj«.