2013-01-29

Hopper 1.1

Hopper to debugger procedur składowanych i wyzwalaczy baz danych Firebird, InterBase oraz MySQL. W bieżącej wersji zostało poprawione kilka błędów oraz zaimplementowano kilka drobnych usprawnień. Szczegółowe informacje o zmianach są »tutaj«.

JDBC dla Android

Christian Mayer zaimplementował wersję sterownika JDBC „Jaybird” dla Firebird dla systemu operacyjnego Android. Sterownik jest dostępny »tutaj«.

2013-01-22

Przetwarzanie instrukcji SQL

Aby wykonać instrukcję SQL, serwer Firebird wykonuje szereg działań. Poszczególne etapy przetwarzania instrukcji SQL są opisane w »tym artykule«. Wynika z niego, że jeżeli w programie zamierzamy wykonać taką samą instrukcję SQL wielokrotnie, to opłaca się ją spreparować, a następnie wielokrotnie wykonywać. Z drugiej strony jeżeli upłynie dużo czasu, to wykonywanie instrukcji spreparowanej dawno temu może być nieoptymalne. Dlatego w przypadku aplikacji długo działających warto od czasu do czasu zamknąć i ponownie otworzyć połączenie z bazą danych.

2013-01-20

Adapter Firebird dla Yii 1.1.x

Adapter Firebird dla środowiska YiiFramework może być pobierany ze strony z rozszerzeniami.

To jest zaktualizowana wersja adaptera. Została rozbudowana i testowana z gii z yii 1.1.9.

2013-01-10

Firebird - plany na 2013 rok

Zostały opublikowane zaktualizowane plany rozwoju Firebird w 2013. roku. Dotyczą one rozwoju wszystkich wersji Firebird od 2.1 do 3.0. Starsze wersje Firebird (1.x, 2.0) nie są już wspierane.

Firebird 2.1

Dla tej wersji Firebird planowane jest jedno wydanie na rok. Będzie zawierać wyłącznie korekty błędów.

Obecnie dostępna jest wersja 2.1.5. Wersja 2.1.6 jest planowana na III kwartał tego roku.

Firebird 2.5

Firebird 2.5 jest najnowszą produkcyjną wersją Firebird. Dlatego wszelkie poprawki i usprawnienia będą w tej wersji wprowadzane w pierwszej kolejności.

Obecnie dostępna jest wersja 2.5.2. Wersja 2.5.3 jest zaplanowana na II kwartał tego roku.

Firebird 3.0

Firebird 3.0 będzie następną wersją Firebird. Cechy charakterystyczne tej wersji to:
  • przeprojektowana architektura, uwzględniająca nowe mechanizmy weryfikacji użytkowników i podsystem konfigurowania
  • lepiej skalowalny, wielowątkowy silnik, ze współdzieloną pamięcią podręczną
  • nowy system tabel monitorujących
  • procedury składowane będzie można pisać w innych językach (Java, C++ itp.)
  • przebudowany optymalizator i nowe metody dostępu do danych
  • rozbudowane zabezpieczenia
  • nowe rozszerzenia SQL
Pierwsze, niestabilne wersje są już publicznie dostępne. Wersja Alpha 1 będzie dostępna w I kwartale tego roku.

UWAGA! To jest dopiero wczesna wersja robocza serwera Firebird 3.0. Wiele elementów, w tym wewnętrzna struktura bazy danych, może ulec zmianie.

2013-01-09

Krytyczna dziura w Ruby on Rails

W Ruby on Rails odkryta została poważna dziura. Atakujący może ją wykorzystać, aby zmusić aplikację do wykonania dowolnego polecenia.

Błąd nie ma nic wspólnego z Firebird. Za błąd odpowiedzialny jest kod parsujący parametry XML typu Symbol i YAML (format serializacji danych).

Błąd dotyczy wszystkich wersji Ruby on Rails z ostatnich 6. lat: wersje 2.x oraz 3.x. Aby uniknąć zagrożenia, należy natychmiast zastosować odpowiednie poprawki.

Więcej informacji jest »tutaj«.