2013-01-10

Firebird - plany na 2013 rok

Zostały opublikowane zaktualizowane plany rozwoju Firebird w 2013. roku. Dotyczą one rozwoju wszystkich wersji Firebird od 2.1 do 3.0. Starsze wersje Firebird (1.x, 2.0) nie są już wspierane.

Firebird 2.1

Dla tej wersji Firebird planowane jest jedno wydanie na rok. Będzie zawierać wyłącznie korekty błędów.

Obecnie dostępna jest wersja 2.1.5. Wersja 2.1.6 jest planowana na III kwartał tego roku.

Firebird 2.5

Firebird 2.5 jest najnowszą produkcyjną wersją Firebird. Dlatego wszelkie poprawki i usprawnienia będą w tej wersji wprowadzane w pierwszej kolejności.

Obecnie dostępna jest wersja 2.5.2. Wersja 2.5.3 jest zaplanowana na II kwartał tego roku.

Firebird 3.0

Firebird 3.0 będzie następną wersją Firebird. Cechy charakterystyczne tej wersji to:
  • przeprojektowana architektura, uwzględniająca nowe mechanizmy weryfikacji użytkowników i podsystem konfigurowania
  • lepiej skalowalny, wielowątkowy silnik, ze współdzieloną pamięcią podręczną
  • nowy system tabel monitorujących
  • procedury składowane będzie można pisać w innych językach (Java, C++ itp.)
  • przebudowany optymalizator i nowe metody dostępu do danych
  • rozbudowane zabezpieczenia
  • nowe rozszerzenia SQL
Pierwsze, niestabilne wersje są już publicznie dostępne. Wersja Alpha 1 będzie dostępna w I kwartale tego roku.

UWAGA! To jest dopiero wczesna wersja robocza serwera Firebird 3.0. Wiele elementów, w tym wewnętrzna struktura bazy danych, może ulec zmianie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz