2013-02-02

AsGUID zdeprecjonowane w UIB

UIB czyli Unified InterBase to zestaw komponentów dostępu do baz Firebird oraz InteBase. Komponenty zaprojektowane są tak, aby wydajnie korzystać z tych baz danych w środowiskach wielowątkowych i wielozadaniowych. Przeznaczone są dla Delphi (od wersji 5.0 wzwyż), Borland C++ Builder, Kylix oraz Lazarus i FreePascal (dla Windows, Linux lub FreeBSD).

Pierre Yager ogłosił, że właściwość AsGUID została zdeprecjonowana. Zostanie ona zastąpiona właściwością AsUUID — zgodną z Firebird 2.5 oraz specyfikacją UUID.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz