2013-02-04

Database Workbench 4.3.2

W tej wersji programu Database Workbench poprawie zostały błędy. Lista poprawek jest »tutaj«.

Płatna wersja Pro wspiera następujące bazy danych:
  • Firebird (wersja 1.x i 2.x)
  • InterBase (wersje od 6 do wersji XE)
  • MS SQL Server/MDSE (od wersji 7, również SQL Express)
  • MySQL (wersja 4.x i 5.x)
  • Oracle Database (wersje 8i, 9i, 10g i 11g)
  • Sybase SQL Anywhere (wersje 9 do 12)
  • Nexus DB (od wersji 3.0)
Dostępne jest również darmowe wydanie Lite. To wydanie współpracuje z bazami danych Firebird, InterBase i MySQL.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz