2013-02-08

IBX dla Lazarus 1.0.3

W nowej wersji komponentów IBX dla Lazarus (Firebird Express) zaimplementowano dwa ulepszenia:
  1. W kodzie stosowana jest kompilacja warunkowa mająca na celu ograniczenie rejestrowania komponentu TIntegerField w wersjach Lazarus wcześniejszych niż 1.1.
  2. Gdy jest nawiązywane połączenie z bazą danych, obecnie domyślnym zestawem znaków jest UTF-8 (w systemach Unix) lub bieżąca strona kodowa (w systemach Windows) — jeżeli jest to jedna ze stron z przedziału 1250 – 1254.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz