2013-02-08

ZeosLib 7.0.3 dla Delphi/Lazarus

ZeosLib to biblioteka komponentów bazodanowych dla Delphi i Lazarus. Wśród wspieranych baz danych jest między innymi Firebird. Właśnie została udostępniona nowa stabilna wersja tej biblioteki.

Wśród najważniejszych nowości tej wersji biblioteki jest wsparcie dla Delphi 2009 i nowszych, wsparcie dla preparowania instrukcji, gruntownie przebudowany komponent TZStoredProc (działa z Firebird). Przy okazji poprawiono wiele błędów.

Więcej informacji o tym wydaniu jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz