2013-03-08

Firebird RDBMS dla Python FDB 1.0

Dostępna jest wersja 1.0 sterownika Firebird dla Python. Począwszy od tej wersji podczas importowania biblioteka klienta Firebird (fbclient) nie musi być dostępna. Ta zależność sprawiała problemy nowym, niedoświadczonym użytkownikom.

Przy okazji został poprawiony błąd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz