2013-10-28

FB TraceManager 3.0.2

Ta wersja programu przedstawia w czytelny sposób informacje o module odśmiecania pamięci Firebird (Firebird Garbage Collection).

Więcej informacji jest »tutaj«.

Database Workbench 4.4.2

Nowa wersja programu Database Workbench zawiera korekty błędów zgłoszonych przez użytkowników programu. Szczegółowa lista korekt jest »tutaj«.

Darmowa licencja Lite będzie dostępna w późniejszym terminie.

2013-10-19

Database Workbench 4.4.1 Lite

Firma Upscene Productions udostępniła darmową wersję Lite programu Database Workbench. Płatna wersja Pro pozwala zarządzać bazami danych:

 • Borland InterBase (wersje 6.x do XE)
 • Firebird (wersje 1.x, 2.x)
 • MS SQL Server/MSDE (wersje 7, 2000, 2005, 2008, MSDE 1 i 2, SQL Express)
 • MySQL (wersje 4.x i 5.x)
 • Oracle Database (wersje 8i, 9o, 10g i 11g)
 • Sybase SQL Anywhere (wersje 9, 10, 11 i 12)
 • NexusDB (od wersji 3.0)
Darmowa wersja Lite jest dostępna dla:
 • InterBase
 • Firebird
 • MySQL

2013-10-09

Firebird Embedded w MacOS

Paul Beach w swoim blogu opublikował artykuł, w którym zamieścił nowe informacje o możliwości uzyskania Firebird Embedded w wersji dla systemu operacyjnego MacOS.

Hopper 1.4

Hopper to debugger procedur składowanych i wyzwalaczy, dostępny dla Firebird, InterBase oraz MySQL.

W tej wersji programu poprawione zostało kilka błędów oraz zaimplementowano kilka usprawnień..

Firebird dla NixOS

NixOS to dystrybucja systemu operacyjnego bazująca na Nix. Dzięki temu możliwe są aktualizacje wybranych pakietów z gwarancją, że nie spowoduje to problemów w innych pakietach. Możliwy jest też powrót do poprzednich wersji pakietów. Ponadto łatwo można odtworzyć wybraną konfigurację na innym komputerze.

Kod źródłowy pakietu dla Firebird jest »tutaj«.

2013-10-06

Sterownik ADO.NET 3.2 dla Firebird

Tę wersję sterownika można pobrać z NuGet (wersja zgodna z Entity Framework 6), z podstrony FirebirdSQL lub bezpośrednio.

Najważniejsze nowości to:
 • wsparcie dla NBackup
 • integrated security działa również w systemach 64-bitowych
Pełna lista zmian w tej wersji sterownika dostępna jest »tutaj«.