2013-11-18

ADO.NET provider 4.0

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla platformy ADO.NET. Można go pobrać z NuGet (również wersja Entity Framework 6), ze strony FirebirdSQL.org lub z SourceForge.

W tej wersji został poprawiony błąd w kodzie puli połączeń (dotychczas nie zauważony przez żadnego użytkownika). Jego konsekwencją była potrzeba gruntownego przebudowania odpowiedniego kodu. Nowy kod jest klarowniejszy i wydajniejszy.

Wsparcie dla platformy .NET 3.5 od tej wersji zostało usunięte. Sterownik wymaga co najmniej .NET 4.0. Jeżeli wymagane jest użycie starszej wersji platformy .NET, to należy użyć starszą wersję sterownika.

2013-11-13

Wsparcie dla Firebird w Django

Kilka dni po wydaniu Django 1.6, sterownik django-firebird jest w fazie Beta 1. Należy pamiętać, że domyślnym sterownikiem jest fdb.

Firebird 2.5.2 Update 1 dla Ubuntu

»Tutaj« jest stabilna wersja Firebird 2.5.2 Update 1 dla systemu operacyjnego Ubuntu — dla wszystkich wspieranych wersji Ubuntu. Zaimplementowano w niej poprawki bezpieczeństwa oraz wiele poprawek przeniesionych z Firebird dla Debian.

Wsparcie dla Ubuntu hardy (śmiała czapla) oraz oneiric (oniryczny ocelot) zostało usunięte.

Firebird dla iOS - stan prac

Paul Beach w swoim blogu opublikował informację o aktualnym stanie prac nad Firebird dla systemu operacyjnego iOS. W skrócie: można już pobrać wersję Firebird Embedded dla systemu iOS.