2013-11-18

ADO.NET provider 4.0

Dostępna jest nowa wersja sterownika Firebird dla platformy ADO.NET. Można go pobrać z NuGet (również wersja Entity Framework 6), ze strony FirebirdSQL.org lub z SourceForge.

W tej wersji został poprawiony błąd w kodzie puli połączeń (dotychczas nie zauważony przez żadnego użytkownika). Jego konsekwencją była potrzeba gruntownego przebudowania odpowiedniego kodu. Nowy kod jest klarowniejszy i wydajniejszy.

Wsparcie dla platformy .NET 3.5 od tej wersji zostało usunięte. Sterownik wymaga co najmniej .NET 4.0. Jeżeli wymagane jest użycie starszej wersji platformy .NET, to należy użyć starszą wersję sterownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz