2013-11-13

Wsparcie dla Firebird w Django

Kilka dni po wydaniu Django 1.6, sterownik django-firebird jest w fazie Beta 1. Należy pamiętać, że domyślnym sterownikiem jest fdb.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz