2013-12-17

Firebird w Debian

Projekt Debian ogłosił trzecią aktualizację do stabilnej dystrybucji Debian 7 (nazwa kodowa: wheezy). Ta aktualizacja zawiera głównie poprawki bezpieczeństwa do stabilnego wydania. Zawiera również poprawki bezpieczeństwa serwera Firebird i zawiera najnowszą wersję Firebird 2.5. 

Więcej informacji o zmianach jest »tutaj«.

Firebird w Sqitch

Squitch to program do zarządzania zmianami w bazie danych.

Ștefan Suciu opracował łatę umożliwiającą zarządzanie zmianami w bazach danych Firebird.

2013-12-16

IBProvider 3.18

Od tej wersji sterownika OLEDB dla Firebird i InterBase możliwa jest wygodniejsza paca z Linked Server MSSQL 2012. Ta wersja sterownika została skompilowana przy pomocy Visual Studio 2012.

Został również zaktualizowany artykuł o konfigurowaniu i używaniu linked MSSQL server oraz zaktualizowane instalatory MSI.

2013-12-10

pyfirebirdsql 0.8.1

W tej wersji sterownika zostały zaimplementowane między innymi następujące zmiany:

  • refaktoryzacja
  • korekty błędów
  • wsparcie dla typu boolean (Firebird 3)
  • wsparcie dla instrukcji INSERT ... RETURNING ...

Jaybird 2.2.4

W tej wersji sterownika JDBC poprawiono szereg błędów. Lista korekt jest »tutaj«. Notatki do tego wydania (Relase Notes) są »tutaj«. Modyfikacje wpłynęły na działanie metod:
  • getPrimaryKeys
  • getBestRowIdentifier
  • getImportedKeys
  • getExportedKeys
  • getCrossReference
W ramach tych zmian obecnie getIndexInfo obsługuje nazwy o błędnych wielkościach liter nieco inaczej niż dotychczas.

W przyszłości sterownik w wersji 3.0 jeszcze bardziej zmieni i ograniczy dopasowanie wzorców i wielkości liter w metodach działających na metadanych.