2014-03-18

ER/Studio Data Architect 9.6.1

Program ER/Studio Data Architect począwszy od wersji 9.6.1 oferuje oficjalne wsparcie dla Firebird 1.5, 2.1 i 2.5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz