2014-03-02

FirstAID 3.7

Ta wersja programu ma zaimplementowane nowe sposoby naprawiania baz danych oraz wiele nowych funkcji:
  • eksport danych z uszkodzonej bazy danych do pustej bazy o takiej samej strukturze
  • pożyczanie struktury bazy danych ze starej, dobrej kopii w celu naprawienia bardzo uszkodzonej bazy danych
  • szybsza analiza i naprawianie bardzo dużych baz danych
  • przeglądanie danych z uszkodzonej bazy danych (what you see is what you [will] get czyli to co widzisz, to odzyskasz).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz