2014-06-25

Fireserver

Fireserver to dedykowana wersja systemu operacyjnego Linux, w którym domyślnym serwerem baz danych jest Firebird. System jest dostępny za darmo, również do zastosowań komercyjnych.

Artykuł opisujący projekt jest »tutaj«.

2014-06-24

Zaawansowanie Firebird 3.0

Zbliża się moment udostępnienia pierwszej wersji beta. Prawdopodobnie będzie dostępna w lipcu. Następnie prawdopodobnie będzie dostępna druga wersja beta. Wersja Release Candidate najprawdopodobniej będzie dostępna jesienią.

CopyCat 3.06

CopyCat to zestaw komponentów dla Delphi i C++ Builder, implementujących konfigurowalny silnik replikacji baz danych Firebird, Interase, Microsoft SQL Server, MySQL, NexusDB i SQL Lite. Silnik umożliwia między innymi replikację między różnymi bazami danych.

Najnowsza wersja dodaje wsparcie dla systemów operacyjnych iOS oraz Android.

ADO.NET 4.2 dla Firebird

Firebird od wersji 2.5.2 wspiera tworzenie kopii bezpieczeństwa i przesyłanie tych kopii na komputer klienta (Services API). Ta wersja sterownika skupia się głównie na wykorzystaniu tej funkcjonalności.

W FirebirdSql.Data.Services zostały zaimplementowane dwie nowe klasy: FbStreamingBackup i FbStreamingRestore. Działają one analogicznie do FBBackup i FBRestore. Należy jedynie wskazać poprawny strumień (na przykład FileStream lub MemoryStream) odpowiednio poprzez właściwości OutputStream lub InnerStream.

Sterownik można pobrać ze strony NuGet (wersja EF6) oraz z FirebirdSQL.org.