2014-06-24

ADO.NET 4.2 dla Firebird

Firebird od wersji 2.5.2 wspiera tworzenie kopii bezpieczeństwa i przesyłanie tych kopii na komputer klienta (Services API). Ta wersja sterownika skupia się głównie na wykorzystaniu tej funkcjonalności.

W FirebirdSql.Data.Services zostały zaimplementowane dwie nowe klasy: FbStreamingBackup i FbStreamingRestore. Działają one analogicznie do FBBackup i FBRestore. Należy jedynie wskazać poprawny strumień (na przykład FileStream lub MemoryStream) odpowiednio poprzez właściwości OutputStream lub InnerStream.

Sterownik można pobrać ze strony NuGet (wersja EF6) oraz z FirebirdSQL.org.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz