2014-08-17

Firebird i PHP 7

PHPNG jest gałęzią rozwoju dla następnej wersji PHP (PHP 7). Aby sterownik Firebird (ibase) mógł działać w nowym środowisku, konieczne jest wykonanie jego aktualizacji. (Dmitry Stogov zastosował już kilka zmian.)

Sterownik pdo_firebird już jest wspierany — jest na liście rozszerzeń poddanych konwersji.

2014-08-07

Database.NET 12.3

Database.NET to prosty program o sporych możliwościach, nie wymagający instalowania. Umożliwia zarządzanie różnymi bazami danych, w tym Firebird.

Cechy tej wersji programu:

TurboBird 1.2

Ta wersja programu zawiera wiele modyfikacji. Są one opisane »tutaj«.

Program jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows i Linux (32- i 64-bitowe). Dla innych systemów operacyjnych można go samodzielnie skompilować przy pomocy Lazarus (dla systemów operacyjnych, które wspiera Lazarus).

ADO.NET 4.5

Sterownik ADO.NET 4.5 dla Firebird dostarcza usprawnione wsparcie dla Entity Framework 6 oraz poprawione wsparcie dla zdarzeń (events).

Nową wersję sterownika można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient i EntityFramework.Firebird, lub z witryny firebirdsql.org.

Przegląd zmian w sterowniku jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 w różnych systemach operacyjnych

Twórcy Firebird standardowo udostępniają dystrybucje dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS-X. Po pewnym czasie stopniowo udostępniane są również dystrybucje Firebird dla innych systemów operacyjnych.

Firebird 2.5.3 jest obecnie dostępny również dla następujących systemów operacyjnych: