2014-08-07

ADO.NET 4.5

Sterownik ADO.NET 4.5 dla Firebird dostarcza usprawnione wsparcie dla Entity Framework 6 oraz poprawione wsparcie dla zdarzeń (events).

Nową wersję sterownika można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient i EntityFramework.Firebird, lub z witryny firebirdsql.org.

Przegląd zmian w sterowniku jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz