2014-08-17

Firebird i PHP 7

PHPNG jest gałęzią rozwoju dla następnej wersji PHP (PHP 7). Aby sterownik Firebird (ibase) mógł działać w nowym środowisku, konieczne jest wykonanie jego aktualizacji. (Dmitry Stogov zastosował już kilka zmian.)

Sterownik pdo_firebird już jest wspierany — jest na liście rozszerzeń poddanych konwersji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz