2014-08-25

Ruby Firebird Extension Library 0.7.4

To wydanie zawiera błąd skalowania w architekturach 32-bitowych. W efekcie pomyślnie wykonuje testy w Ruby 1.8.6 do 2.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz