2014-08-07

TurboBird 1.2

Ta wersja programu zawiera wiele modyfikacji. Są one opisane »tutaj«.

Program jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows i Linux (32- i 64-bitowe). Dla innych systemów operacyjnych można go samodzielnie skompilować przy pomocy Lazarus (dla systemów operacyjnych, które wspiera Lazarus).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz