2014-10-31

Angielska dokumentacja Firebird

Dokumentacja Firebird 2.5 Language Reference jest dostępna w języku rosyjskim. Dlaczego tylko po rosyjsku? Odpowiedź jest prosta: Moscow Exchange, jeden z największych użytkowników Firebird na świecie, oraz IBSurgeon, twórca narzędzi i usług dla użytkowników Firebird, sponsorowały utworzenie rosyjskiej dokumentacji. Kilku rosyjsko­języcznych twórców Firebird brało udział w tworzeniu dokumentacji, aby zagwarantować jej wysoką jakość.

Następnym krokiem jest rozszerzenie tej dokumentacji tak, aby uwzględniały nowe cechy zaimplementowane w Firebird 3. Autorzy i edytorzy już nad tym pracują. Dokumentacja Firebird 3 również powstanie w języku rosyjskim.

Aby przetłumaczyć tę dokumentację na język angielski. fundacja Firebird Project potrzebuje dodatkowych funduszy. Potrzeba 7000 USD, aby zlecić profesjonalnym tłumaczom przetłumaczenie prawie 500-stronicowej dokumentacji Firebird. Profesjonalni tłumacze zagwarantują dobrą jakość tłumaczenia.

Jeżeli więc chcesz mieć dokumentację Language Reference dla Firebird 2.5 i 3.0 w pierwszym kwartale roku 2015, już teraz wspomóż dotacją ten projekt (przez PayPal).

Nie czekaj, aż ktoś inny zapłaci za utworzenie dokuemtacji Firebird!

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na tłumaczenie dokumentacji Firebird. Jeżeli fundusze przekroczą 7000 USD, dodatkowe środki zostaną przeznaczone na utworzenie kolejnych dokumentacji: Firebird Operations Guide i innych.

2014-10-22

Firebird 3 wkrótce dostępny

Wersja Firebird 3.0 będzie wkrótce dostępna. Aktualnie dostępna jest pierwsza wersja beta, a programiści pracują nad drugą wersją Beta. Intencją twórców jest udostępnienie finalnej wersji Firebird 3 na początku 2015. roku.

Jak zagwarantować, że Firebird 3 będzie stabilny i niezawodny? Jak doprowadzić do tego jak najwcześniej? Odpowiedzią na te pytania jest intensywne testowanie wersji beta, wspierane przez społeczność użytkowników.

Aby wspomóc Firebird 3 oraz testowanie wersji beta przez społeczność, powstałą witryna internetowa promocji Firebird 3 (www.firebird3.com). Składa się ona z trzech części:
 1. Pakietów dystrybucyjnych Firebird 3 oraz dokumentacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe cechy Firebird 3, wskazówki konfiguracyjne, testowanie wydajności oraz — oczywiście — testowanie wersji beta.
 2. Banery promujące Firebird 3. Aby promować Firebird 3, umieść baner na swojej stronie internetowej lub blogu — tak, aby przekierowywał do witryny www.firebird3.com.
 3. Aktywności społecznościowej: rozpoczynając od prostych wiadomości i „polubień”, a także konkursów i nagród. Dołącz do Firebird w Facebook, Firebird w LinkedIn, Firebird w Google Plus. Wspieraj tę akcję!
Firebird 3 ma szansę być najlepszą wersją Firebird, jaka kiedykolwiek powstała. Użytkownicy Firebird mogą spodziewać się wielu interesujących materiałów promujących go.

2014-10-19

Trace API i Firebird TraceManager (film)

Ten film omawia użycie Firebird Trace API oraz programu FB TraceManager w przypadku silnego obciążenia.

Lazarus 1.2.6

Firebird jest całkowicie darmowym serwerem SQL. Lazarus jest całkowicie darmowym zintegrowanym środowiskiem programowania, który jako kompilator wykorzystuje również całkowicie darmowy Free Pascal. Lazarus i Free Pascal są dostępne dla wielu różnych systemów operacyjnych, w tym dla Windows, Linux i MacOS (i innych!). Zawierają między innymi solidne wsparcie (zestaw komponentów) dla serwera Firebird.

Ostatnio została udostępniona wersja 1.2.6. Lista zmian w tej wersji jest dostępna »tutaj«.

Node-firebird 0.2

Node-firebird jest sterownikiem Firebird napisanym całkowicie w Java Script. Wersja 0.2.0 zawiera wiele nowych elementów.
 • dodane automatyczne wznawianie połączenia
 • dodane sekwencyjne pobieranie danych
 • zdarzenia (attach, detach, row, result, transaction, commit, rolback, error itd.)
 • usprawnienia wydajności
 • wstawianie i aktualizacja buforów i strumieni
 • czytanie pól BLOB (sekwencyjnie)
 • pooling
 • instrukcja database.detach() czeka na zakończenie wykonywania ostatniej instrukcji
Sterownik świetnie się sprawdza między innymi z total.js.

2014-10-14

cloop - Cross Language Object Oriented Programming

Cloop jest nowym interfejsem dla Firebird. Jego autorem jest Adriano Fernandes. Pierwsza wersja interfejsu jest ograniczona do typów void oraz int. Wspiera języki C, C++ i FreePascal.

FB TraceManager 3.5.3

W tej wersji programu zaimplementowane zostały drobne usprawnienia i poprawki:

 • dokowanie elementów interfejsu użytkownika
 • rozszerzone wsparcie dla Firebird 3
 • poprawione drobne błędy
Film pokazujący nowości w programie (w wersji 3.5) jest »tutaj«.

iBase dla Qt 5.3 w openSuse 13.1

»Tutaj« jest szczegółowa instrukcja, jak skompilować sterownik iBase dla Firebird, dla biblioteki Qt 5.3 w systemie operacyjnym openSuse 13.1.

Firebird nie zaokrągla wyniku dzielenia

Wyniki zwracane przez Firebird 2.5:
select 187/60.00 from rdb$database; --wynik: 3.11 select 187.000/60 from rdb$database; --wynik: 3.116 select 187.000/60.00 from rdb$database --wynik: 3.11666
Dlaczego Firebird nie zaokrągla wyników dzielenia? Odpowiedź na to pytanie jest »tutaj«.