2014-10-31

Angielska dokumentacja Firebird

Dokumentacja Firebird 2.5 Language Reference jest dostępna w języku rosyjskim. Dlaczego tylko po rosyjsku? Odpowiedź jest prosta: Moscow Exchange, jeden z największych użytkowników Firebird na świecie, oraz IBSurgeon, twórca narzędzi i usług dla użytkowników Firebird, sponsorowały utworzenie rosyjskiej dokumentacji. Kilku rosyjsko­języcznych twórców Firebird brało udział w tworzeniu dokumentacji, aby zagwarantować jej wysoką jakość.

Następnym krokiem jest rozszerzenie tej dokumentacji tak, aby uwzględniały nowe cechy zaimplementowane w Firebird 3. Autorzy i edytorzy już nad tym pracują. Dokumentacja Firebird 3 również powstanie w języku rosyjskim.

Aby przetłumaczyć tę dokumentację na język angielski. fundacja Firebird Project potrzebuje dodatkowych funduszy. Potrzeba 7000 USD, aby zlecić profesjonalnym tłumaczom przetłumaczenie prawie 500-stronicowej dokumentacji Firebird. Profesjonalni tłumacze zagwarantują dobrą jakość tłumaczenia.

Jeżeli więc chcesz mieć dokumentację Language Reference dla Firebird 2.5 i 3.0 w pierwszym kwartale roku 2015, już teraz wspomóż dotacją ten projekt (przez PayPal).

Nie czekaj, aż ktoś inny zapłaci za utworzenie dokuemtacji Firebird!

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na tłumaczenie dokumentacji Firebird. Jeżeli fundusze przekroczą 7000 USD, dodatkowe środki zostaną przeznaczone na utworzenie kolejnych dokumentacji: Firebird Operations Guide i innych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz