2014-10-19

Node-firebird 0.2

Node-firebird jest sterownikiem Firebird napisanym całkowicie w Java Script. Wersja 0.2.0 zawiera wiele nowych elementów.
  • dodane automatyczne wznawianie połączenia
  • dodane sekwencyjne pobieranie danych
  • zdarzenia (attach, detach, row, result, transaction, commit, rolback, error itd.)
  • usprawnienia wydajności
  • wstawianie i aktualizacja buforów i strumieni
  • czytanie pól BLOB (sekwencyjnie)
  • pooling
  • instrukcja database.detach() czeka na zakończenie wykonywania ostatniej instrukcji
Sterownik świetnie się sprawdza między innymi z total.js.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz