2014-11-26

Firebird ODBC 2.0.3

Właśnie udostępniona została wersja 2.0.3 sterownika ODBC dla Firebird. W tej wersji poprawione zostało kilka błędów. Szczegóły: w pliku change-v20.log.

Aktualna wersja sterownika dostępna jest w serwisie SourceForge oraz na oficjalnej stronie projektu Firebird.

2014-11-17

Super Server w Firebird 3

FBMonLogger 1.5

FBMonLogger to narzędzie do analizy tabel monitorujących Firebird i analizy problemów związanych z wolno działającymi zapytaniami SQL, źle zaprojektowanymi transakcjami (długo działającymi lub z niepoprawnym poziomem izolacji itp.), a także identyfikowanie aplikacji sprawiających problemy.

Program może połączyć się z wolno działającą bazą danych i zidentyfikować przyczynę spowolnienia. Może pracować z Firebird 2.1 do 3.0.

2014-11-13

PHP Generator 14.10

Firebird PHP Generator jest narzędziem do generowania bogatych w funkcje aplikacji internetowych CRUD. Najnowsza wersja programu zawiera nowe oraz zaktualizowane kontrolki, potężne API JavaScript, rozszerzone funkcje dostosowywania, rozszerzalną autoryzację, nowe zdarzenia poziomu aplikacji, wielopoziomowe menu i wiele innych użytecznych funkcji.

Istnieją również wersje tego programu przeznaczone do współpracy z innymi bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle itd.

Pełne informacje o tym wydaniu są »tutaj«.

InterBase Objects 5.5.5 build 2152

Jason Wharton udostępnił nową wersję komponentów IB Objects. Głównym celem było zapewnienie zgodności z RAD Studio XE7. Przy okazji autor poprawił kilka błędów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumencie »Release Notes«.

2014-11-04

Database .NET 13.5

Database.NET to stosunkowo niewielki program o całkiem wielkich możliwościach, wspierający wiele różnych baz SQL, w tym — Firebird. Pozwala między innymi przeglądać dane, projektować tabele, modyfikować dane i eksportować wyniki do wielu różnych formatów.

Program jest systematycznie rozwijany przez jego autora. Co pewien czas, stosunkowo często, autor udostępnia nowe wersje programu. Niedawno udostępnił wersję 13.5. W stosunku do wersji 13.1 najnowsza wersja zawiera następujące nowości i usprawnienia:
Pełna historia programu jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 w Debian

W Debian unstable zaktualizowany został pakiet dla Firebird 2.5.3. Zaktualizowany pakiet zawiera drobne poprawki bezpieczeństwa oraz deklarację z Debian Policy 3.9.6.

Firebird Django 1.7 (eksperymentalny)

Maximiliano Robaina poinformował, że w repozytorium django utworzył nową gałąź „develop” przeznaczoną do współpracy z django 1.7. Autor prosi o wszelkie informacje dotyczące ewentualnych problemów w używaniu tej wersji.