2014-11-13

InterBase Objects 5.5.5 build 2152

Jason Wharton udostępnił nową wersję komponentów IB Objects. Głównym celem było zapewnienie zgodności z RAD Studio XE7. Przy okazji autor poprawił kilka błędów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumencie »Release Notes«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz