2014-12-20

Advanced Data Generator 3.3

Advanced Data Generator to narzędzie do szybkiego generowania realistycznych danych do testowania. Wygenerowane dane mogą być zapisane do bazy danych, skryptów SQL lub plików CSV.

Wersja 3 udostępnia wiele nowych funkcji, np. całkowicie nowy interfejs użytkownika z pełnym wsparciem Unicode, możliwość użycia zewnętrznych baz danych jako źródła danych, nowe i usprawnione biblioteki danych, zawierające realistyczne dane, nowe typy szablonów, znacznie rozbudowaną dokumentację.

W wersji 3.3 poprawiono kilka błędów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz