2014-12-15

Database Workbench 5.0.6

W tym wydaniu programu zostało poprawione kilka błędów związanych z bazą danych MySQL oraz zaimplementowane zostały nowe funkcje związane z Firebird 3. Wśród nowych funkcji są między innymi:
  • nowe elementy oraz usprawnienia interfejsu użytkownika
  • nowe możliwości edytora kodu
  • Diagram Navigator
  • edytor pakietów FIrebird 3

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz