2014-12-07

Firebird 3.0 Beta 1

Dostępna jest pierwsza wersja beta serwera Firebird 3.0. Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie ewentualnych usterek.

Nie zaleca się używania wersji beta w środowiskach produkcyjnych lub innych, wymagających stabilnego działania systemu. Jednak uwagi użytkowników pozwolą szybciej osiągnąć stabilną wersję serwera.

Przed zainstalowaniem i testowaniem tej wersji serwera zalecane jest zapoznanie się z dokumentem Release Notes.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz